easy-on™

 • Mo緀 se nanositi na svaku povr筰nu
 • Trajna za箃ita
 • Olak筧va 鑙规enje
 • Podnosi stotine ciklusa 鑙规enja
 • Otporan na sve medije koji se koriste za pisanje grafita
 • Visoko otporan na trljanje
 • Otporan na UV zrake
 • ﹖iti obojane i neobojane povr筰ne
 • Unutarnja i vanjska uporaba
 • U skladu sa svim gra餰vnim propisima
 • Ne sadr緄 otapala
 • Niska razina VOC-a
 • Nanosi se kistom, valjkom ili aerosolom
 • ﹖iti do 20 godina
 • Brzo su筫nje u roku od oko 4 sata
 • Nanosi se samo jednim premazom

Sada je lako za箃iti se od grafita!


Predstavljamo easy-on™ - Revolucionarno rje筫nje koje va筰m zidovima mo緀 pru緄ti 20 godina za箃ite.


Nikada nije bilo tako lako o鑙stiti Va箄 okolinu i odr綼vati je 鑙stom. Samo jedan premaz preparata easy-on™ omogu鎖t 鎒 brzo uklanjanje grafita sa svih povr筰na na koje se nanosi.

easy-on™ ne samo da 箃iti povr筰ne od grafita nego i od habanja, filma uzrokovanog ispu筺im plinovima, raspadanja uzrokovanog utjecajem UV zra鑕nja, prljav箃ine i mrlja.

Radi se o trajnom premazu, koji se dokazano 鑙sti stotinama puta bez tragova ili mrlja. Proziran i trajan premaz 鑙ni povr筰nu nepropusnom a njezin dobar i otporan izgled traje do 20 godina.

easy-on™ je idealan za sve povr筰ne - unutarnje i vanjske - te je uskla餰n sa svim gra餰vinskim propisima.


Zato, ako va筰 zidovi podnose razna mu鑕nja, potra緄te trajno rje筫nje, lagano za odr綼vanje - easy-on™.easy-on™ serija 100

Za箃ita fasada i zidova od grafita, lijepljenja plakata, prljav箃ina, algi i plijesni. Smanjuje tro筴ove odr綼vanja.


easy-on™ serija 200

Spre鑑va formiranje kolonija bakterija, va緉o u prostorima s rizikom zaraze kao 箃o su bolnice, ambulante, vrti鎖, javni bazeni za kupanje, prehrambena i farmaceutska industrija, javni prijevoz itd. Znatne u箃ede u 鑙规enju i odr綼vanju.


easy-on™ serija 300

Za箃ita gra餰vinskih konstrukcija koje su izlo緀ne propadanju spojnih elemenata. Kisele ki筫, klor i ostali opasni spojevi u atmosferi prodiru kroz erodiranu povr筰nu do 緀ljezne armature, a proces korozije razara beton, 鑙me cijela konstrukcija gubi sigurnost. Radi o鑥vanja gra餰vina, mostova, nadvo緉jaka i podvo緉jaka, tunela preporu鑑mo trajnu za箃itu s ovim premazom.


easy-on™ serija 400

Do danas poznati antifouling premazi sadr緀 te筴e metale i otrove a njihove 鑕stice padaju na morsko dno uni箃avaju鎖 i floru i faunu. Na premaz je ekolo筴i prihvatljiv i potpuno ne筴odljiv, te trajan 20 godina. Zbog malih adhezionih sila stvara minimalan otpor plovila, na kojem se te筴o prihva鎍ju alge koje se lagano 鑙ste. Premaz ujedno 箃iti plovilo od osmoze, ne truje podmorje, smanjuje otpor te 箃edi va novac kroz smanjenu potro筺ju goriva i 箃o ne morate svake godine plovilo nanovo mazati anifouling premazom.


easy-on™ serija 500

Za za箃itu kamiona, gra餰vinskih strojeva, dizalica, stupova dalekovoda i antena. Za箃ita natpalublja brodova i trajekata te svega metalnog izlo緀nog atmosferilijama i soli.


Tehni鑛i priru鑞ik